Hvad er ergonomisk vejledning på jobbet

0

Ergonomisk vejledning på jobbets formål er, at give såvel medarbejdere som ledelse viden om den fysiske påvirkning af kroppen forskellige typer arbejde udsætter os for. Målet med den individuelle ergonomiske vejledning er bl.a. at øge sundhed og trivsel blandt medarbejderne, reducere risikoen for nedslidning af muskler, led og bindevæv og reducere sygefravær. Et andet – sekundært – mål er desuden at øge produktiviteten, hvilket automatisk opnås gennem bedre trivsel og øget sundhed blandt personalet.

Hvordan foregår en ergonomisk vejledning?

Ved ergonomisk vejledning kontor med administrativt arbejde vil vejledningen bl.a. tage sit udgangspunkt i nogle generelle anvisninger på ergonomisk optimale indstillinger af kontorstol, skrivebord, PC-skærm, tastatur m.v. med baggrund i individuelle hensyn.

Statiske og ensformigt arbejde slider på vores bevægeapparat, og kan bl.a. medføre muskel- og ledsmerter, ”musearm”, hovedpine og svimmelhed. Ergonomiske optimalt indrettede personlige arbejdspladser er derfor vigtige i forhold til at reducere risikoen for langvarige gener.

Af ovennævnte årsager, vil der desuden i den ergonomiske vejledning kontor tillige indgå tips til og råd om hvordan man får fysisk aktivitet inddraget i den meget ensformige og statiske hverdag.

Det kan bl.a. indebære regelmæssig brug af hæve/sænkeborde, udførelse af forskellige daglige muskel/venepumpeøvelser, almindelige variationer i hverdagen samt brug af træningselastikker og eksempelvis håndtræningsbolde.

Ved ergonomisk vejledning inden for eksempelvis produktion, lager, transport m.v., vil vejledningen tage sit udgangspunkt i områder som ”viden om kroppens påvirkning ved fysisk arbejde”.

Målet her er bl.a. at give medarbejdere der er beskæftiget med fysisk betonet arbejde viden om optimale måder at løfte, trække og skubbe på. Herunder informationer om hvordan vægtbærende aktiviteter påvirker kroppen ved forskellige afstande fra kropsstammen – de såkaldte grønne, gule og røde zoner.

Ved ergonomisk vejledning ved fysisk arbejde, vil rådgivningen desuden indebære at den enkelte medarbejder opnår øget viden om tunge og uhåndterbare løft samt bliver informeret og instruerer i forskellige løfteteknikker alene og samme med kollegaer.

Ergonomisk vejledning på jobbet har derfor til formål at beskytte medarbejderne mod generel nedslidning, at øge medarbejdertilfredsheden og derigennem reducere omkostningerne til sygefravær, rekruttering af nye medarbejdere og oplæring/uddannelse samt – ikke mindst – tab af vigtig knowhow når en medarbejder pga. nedslidning måske må forlade sit job.

Share.

About Author

Comments are closed.